Anda berada di: Pengurusan Wasiat Objektif Wasiat
 
 

Objektif Wasiat

Emel Cetak
● Menggalak dan memudahkan penyertaan umat Islam dalam berwasiat

● Memperluas peranan MAIS sebagai badan yang mengurus harta umat Islam

● Menyubur perasaan kasih sayang di antara pewasiat dan penerima wasiat

● Melunaskan impian pewasiat yang menginginkan sesuatu hasrat ke atas hartanya
 
 
 
 

Intranet MAIS

 
 
 
 

Copyright 2012 © Majlis Agama Islam Selangor. All Rights Reserved.