Anda berada di: Muka Depan
 
 

Visi, Misi, Motto & Objektif

Emel Cetak

Misi
Memberikan perkhidmatan perlindungan, pemulihan, latihan bimbingan, kaunseling, kemahiran bersepadu dan kemudahan latihan vokasional kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dengan gejala sosial selaras dengan kehendak maksud Seksyen 53 & 54 (2) Enakmen Jenayah Syariah Selangor No.9 (1995)


Visi
Menerapkan amalan-amalan murni bagi membentuk peribadi ummah yang thiqah dan solehah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah selaras dengan VISI MAIS untuk melahirkan masyarakat Masyarakat Beriman, Berilmu dan Berakhlak.


Motto
"Iltizam Membimbing Sahsiah Ummah"Objektif

1.  Untuk melaksanakan kehendak maksud Seksyen 53 & 54 (2) Enakmen Jenayah
     Syariah Selangor No.9 Tahun 1995.

2.  Memberi perlindungan dan pemulihan kepada wanita dan gadis yang terdedah
     kepada bahaya moral.

3.  Untuk memberi latihan dan bimbingan dalam segenap aspek iaitu rohani dan
     jasmani melalui pendidikan agama dan sosial.

4.  Untuk menyediakan kem ahiran bersepadu dan kemudahan latihan vokasional.

 
 
 
 

Intranet MAIS

 
 
 
 

Copyright 2012 © Majlis Agama Islam Selangor. All Rights Reserved.